ZÁKLADNÉ ÚDAJE
 • Obchodné meno: KBZ s. r. o.
 • Sídlo: Karpatská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika
 • IČO: 36 034 509
 • Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., v odd. Sro, vložka č. 11224/V
PREDMET PODNIKANIA
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi;
 • prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení;
 • vývoj, výroba, úprava, spracovanie plastu a plastových výrobkov;
 • prevádzkovanie neverejného skladu;
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb;
 • manipulovanie s nákladom;
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;
 • recyklovanie kovového odpadu a šrotu;
 • recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov;
 • reklamná činnosť;
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov;
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja
  iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností.
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
 • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu
 • prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy
NOVINKY / AKTUALITY
Máj 2018
Doplnenie novej sekcie v súlade s platnou legislatívou - pridanie prehlásenia o SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.


PARTNER: