service-image

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Vďaka kvalifikovanému personálu, skúsenému manažmentu, vyspelej modernej technike a strojných zariadení si vybudovala stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a v súčasnosti patrí k popredným spoločnostiam, ktoré podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi.

Viac informácií
service-image

PONÚKANÉ SLUŽBY

Odpady nakupujeme v tuzemsku. Následne na svojich prevádzkach zabezpečujeme ich zhromažďovanie, úpravu - rezaním, strihaním, drvením, manipuláciu a prepravu ku konečnému odberateľovi. Upravené odpady odpredávame spoločnostiam na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Viac informácií
service-image

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

O snahe stále napredovať svedčí aj získanie certifikátov systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 vydané spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Viac informácií