Spoločnosť KBZ s. r. o. bola založená v roku 1999, so sídlom v Košiciach. Od tohto roku sa dynamicky rozvíja a rastie. Vďaka kvalifikovanému personálu, skúsenému manažmentu, vyspelej modernej technike a strojných zariadení si vybudovala stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a v súčasnosti patrí k popredným spoločnostiam, ktoré podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi, hlavne s farebnými kovmi a železným šrotom.

Odpady nakupuje v tuzemsku. Následne na svojich prevádzkach zabezpečuje ich zhromažďovanie, úpravu - rezaním, strihaním, drvením, manipuláciu a prepravu ku konečnému odberateľovi. Upravené odpady odpredáva spoločnostiam nielen na Slovensku, ale svoje kontakty rozšírila i do zahraničia, kde má svojich stálych partnerov.

Na kvalitu služieb kladie spoločnosť KBZ s. r. o. vysoký dôraz a má ambície neustále sa zlepšovať a modernizovať. Pri svojej činnosti garantuje dodržanie legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia, ako aj dodržiavanie podmienok bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.
NOVINKY / AKTUALITY
Máj 2018
Doplnenie novej sekcie v súlade s platnou legislatívou - pridanie prehlásenia o SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.


PARTNER: